Pacjent z niepełnosprawnością

Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych wszystkim pacjentom, bez względu na rodzaj niepełnosprawności.

 

Pacjent z niepełnosprawnością ruchową

W budynku poradni zlikwidowano bariery architektoniczne i zastosowano następujące rozwiązania:

  • przed wejściem znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich o łagodnym kącie nachylenia,
  • toalety zostały przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  • wszystkie korytarze oraz gabinety lekarskie mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim.

 

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Zespół Przychodni pomaga pacjentom zapoznać się z topografią wnętrza. Fasada budynku i pomieszczenia przychodni nie są oznakowane w alfabecie Braille’a.

Pracownicy rejestracji mogą odczytać treść dokumentów niezbędnych do udzielenia porady lekarskiej i pomóc je wypełnić. Może zrobić to także osoba asystująca pacjentowi. Jedynie podpis musi być złożony odręcznie przez osobę niewidomą bądź niedowidzącą. By zapewnić pacjentowi intymność w trakcie odczytywania i wypełniania dokumentów, wyznaczyliśmy specjalny pokój.

Pacjent niewidomy ma prawo wejść do budynku Poradni z psem przewodnikiem. Lekarz podejmie decyzję, czy pies będzie mógł wejść do gabinetu. Jeśli nie będzie takiej możliwości, dołożymy wszelkich starań, by pies oczekiwał w miejscu spokojnym, gdzie nie będzie rozpraszany przez inne osoby.

 

Pacjent niesłyszący

Poradnia Biodent nie zatrudnia tłumacza języka migowego. Pacjent powinien zapewnić tłumacza we własnym zakresie, korzystając np. z rejestru dostępnego na stronach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://bip.katowice.uw.gov.pl/migowy/Informacje_dla_tlumaczy_jezyka_migowego.html

Na pisemny wniosek pacjenta możemy pomóc w organizacji zatrudnienia tłumacza.

Pacjent może także skorzystać z pomocy osoby przybranej, która nie musi być wykwalifikowanym tłumaczem, ułatwi jednak porozumienie się pacjenta z lekarzem i pracownikami rejestracji. Osoba przybrana na życzenie pacjenta może być obecna w gabinecie podczas udzielania świadczenia medycznego. Prosimy jedynie pamiętać, że osoba przybrana powinna mieć ukończone 16 lat.