Przed wizytą

Wizyta pacjenta dorosłego

Jeśli masz ukończone 18 lat, przygotuj:

 • dokument tożsamości ze zdjęciem, np. dowód osobisty, paszport,
 • aktualne skierowanie do poradni specjalistycznej (jeśli nie przyniosłeś go wcześniej),
 • kartę chipową (jeśli chcesz skorzystać z usług w ramach kontraktu z NFZ),
 • dotychczasową dokumentację medyczną, jeśli ją posiadasz (np. wyniki badań laboratoryjnych, zdjęcia USG, zdjęcia RTG, wypisy ze szpitala itp.),
 • informacje o przewlekłych chorobach i alergiach,
 • informacje o aktualnie zażywanych lekach,
 • informacje o dotychczasowym przebiegu leczenia (jeśli leczyłeś się w innej poradni) oraz o przebytych zabiegach.

Chcesz skorzystać z usług w ramach kontraktu z NFZ? Musisz podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zweryfikujemy to w systemie eWUŚ po sprawdzeniu Twojego dokumentu tożsamości i numeru PESEL. Dlatego tak ważne jest, żebyś miał przy sobie dokument ze zdjęciem!

Jeśli chcesz przyspieszyć obsługę w rejestracji, możesz pobrać niezbędne formularze stąd i wypełnić je w domu.

 

Wizyta dziecka

Jeśli przychodzisz do nas z dzieckiem, pamiętaj, by zabrać:

 • Twój dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • dokument tożsamości ze zdjęciem dziecka (legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport),
 • kartę chipową dziecka (w przypadku usług w ramach kontraktu z NFZ)
 • dotychczasową dokumentację medyczną dziecka, jeśli ją posiadasz (np. wyniki badań laboratoryjnych, zdjęcia USG, zdjęcia RTG, wypisy ze szpitala itp.),
 • informacje o chorobach przewlekłych i alergiach,
 • informacje o aktualnie zażywanych lekach,
 • informacje o dotychczasowym przebiegu leczenia (jeśli dziecko leczyło się w innej poradni) oraz o przebytych zabiegach

O zasadach udzielania świadczeń medycznych dzieciom przeczytasz tutaj.

Jeśli chcesz przyspieszyć obsługę w rejestracji, możesz pobrać niezbędne formularze stąd i wypełnić je w domu.