Nasi lekarze

dr n. med. Marcin Musiewicz


Marcin Musiewicz

Posiada specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej. Klinicysta z wieloletnim doświadczeniem, m.in. na stanowisku starszego asystenta oraz specjalisty chirurga w Katedrze i Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, następnie zastępcy kierownika oddziału chirurgii ogólnej w Szpitalu Zakonu Bonifratrów czy obecnie – specjalisty chirurga w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku.

Skupia się głównie na diagnostyce i terapii w zakresie przede wszystkim chirurgii jamy brzusznej (np. kamicy pęcherzyka żółciowego). Diagnozuje oraz kwalifikuje do zabiegów chirurgicznych w zakresie zmian skórnych i tkanek miękkich, proktologii (np.: szczeliny, żylaki odbytu). Konsultuje, wykonuje wstępną diagnostykę oraz prowadzi leczenie guzów i nowotworów – głównie przewodu pokarmowego (guzy przełyku, żołądka, trzustki, jelita cienkiego i grubego, odbytnicy). Zajmuje się także leczeniem ran przewlekłych oraz powikłań cukrzycy.

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). Doktoryzował się na macierzystej uczelni w zakresie chirurgii przewodu pokarmowego na podstawie pracy doktorskiej „Ocena jakości życia chorych po pankreatoduodenektomii z powodu raka”. Systematycznie poszerza swoją wiedzę podczas studiów podyplomowych i kursów doskonalących.
Wieloletni wykładowca Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Wydziału Ratownictwa Medycznego i Wydziału Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, patomorfologii, chirurgii urazowej oraz ratownictwa medycznego.

Współautor podręcznika chirurgii ogólnej adresowanego do zarówno do studentów medycyny, jak i lekarzy już specjalizujących się w tej dziedzinie. Jest także autorem i współautorem licznych publikacji w krajowych i zagranicznych recenzowanych czasopismach chirurgicznych oraz doniesień zjazdowych prezentowanych na polskich i zagranicznych sympozjach naukowych.

Najważniejsze studia podyplomowe i kursy:

 • Kluczowe aspekty diagnostyki i terapii zakażeń w szpitalu (2018)
 • Terapia podciśnieniowa ran (2017)
 • Minimal Invasive Surgery (2013)
 • BLS (Basic Life Support, podstawowe zabiegi resuscytacyjne) / AED (Automated External Defibrillation, automatyczny defibrylator zewnętrzny) (2013)
 • Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych (2010)
 • Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (2008)
 • Advance Course on Laparoscopic Surgery (2008)
 • Leczenie chirurgiczne guzków krwawniczych i przetok okołoodbytniczych (2006)
 • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (2006)
 • Ultrasonografia jamy brzusznej (2002)
 • Leczenie żywieniowe (1999)
 • Good Clinical Practice in Clinical Trials (1999)
 • Rak żołądka (1998)
 • Rak jelita grubego (1998)
 • Rak jelita grubego w oddziale chirurgicznym (1998)

Wykłady na kongresach i konferencjach medycznych:

 • Influence of reconstruction methods on quality of life after pancreatoduodenectomy in pancreatic head cancer patients, 8th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association (2008)
 • Jakość życia chorych po pankreatoduodenektomii z powodu raka, Towarzystwo Chirurgów Polskich Oddział Śląski (2007)
 • Liver resection in the treatment of colorectal carcinoma metastases, 61st Congress of the Association of Polish Surgeons (2003)
 • Early complications after oesophagectomy in cancer patients, Czesko-Polskie Dni Chirurgiczne (1998)

Udział w wybranych konferencjach i kongresach medycznych:

 • 8th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, Mumbai, Indie (2008)
 • 39th Meeting of the European Pancreatic Club, Newcastle, Wielka Brytania (2007)
 • 2nd Central European Congress of Surgery and 3rd International Pancreatic Days (2009)
 • Second International Pancreatic Days & First Conference of Polish Pancreatic Club (2006)
 • VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego „Postępy w hepatologii” (2006)
 • 6th International Colorectal Symposium, 10th Central European Congress of Coloproctology (2005)
 • IV Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby” (2004)
 • Międzynarodowe Dni Trzustkowe (2004)
 • I Kongres Onkologii Polskiej (2002)
 • IV Śląskie Dni Proktologiczne (2001)
 • III Konferencja Proktologiczna (2000)
 • Współczesne żywienie dojelitowe (1999)
 • Zjazdy Towarzystwa Chirurgów Polskich (cyklicznie)

Wybrane publikacje:

 • Early complications after oesophagectomy in cancer patients, Czech-Polish Surgical Days, 1998, abstract
 • Ulceration in the oesophagus substitute formed from the stomach, Case Rep Clin Pract Rev, 2001
 • Ulcerative colitis-indications to surgical tratment, Pol. J. Surg. 2003
 • Liver resection in the treatment of colorectal carcinoma metastases, 61st Congress of the Association of Polish Surgeons – Chirurgia Gastroenterologiczna, 2003, abstract
 • Surgical treatment of gastric mesenchymal tumor, Wiad. Lek. 2004
 • Treatment of metastases of colorectal cancer to the liver, Proktologia, 2005
 • Quality of life in patients with familial adenomatous polyposis and ulcerative colitis, undergoing proctocolectomy with creation of an ileal pouch, colectomy with ileorectal anastomosis or proctocolectomy with ileostomy, Proktologia, 2005
 • Results of surgical treatment of patients with large bowel perforation at colonoscopy, Proktologia, 2005
 • The analysis of final results of treatment the colorectal metastases to liver, Exp Clin Hep, 2006
 • Exocrine pancreatic function after traverso and whipple pancreatoduodenectomy followed up with two different 13C breath tests, Pancreatology, 2007
 • Quality of life after pancreatoduodenctomy for carcinoma of the pancreatic head: pancreatojejunostomy versus pancreatogastrostomy, Pancreatology, 2007
 • Exocrine pancreatic function after Traverso or Whipple pancreatoduodenectomy follow up with two different 13C breath tests, Nowiny Lekarskie, 2007
 • Metastases of renal cell carcinoma to the pancreas, Pol. J. Surg., 200814.The results of treatment the colorectal metastases to the liver by using different method, HPB, 2008, abstract
 • Influence of reconstruction methods on quality of life after pancreatoduodenectomy in pancreatic head cancer patients, HPB, 2008, abstract
 • Quality of life of patients following pylorus-sparing pancreatoduodenectomy”, Pol. J. Surg., 2008
 • Necrosectomy in acute pancreatitis (the effectiveness of ultrasonic dissector), Eur. Surg., 2009
 • Whipple’s procedure in the adult with the midgut nonrotation, Eur. Surg., 2009
 • Evaluation of postoperative factors according to the pancreatic reconstruction after pancreaticoduodenectomy, Eur. Surg., 2010
 • Influence tumor size on complication after pancreas head resections, Eur. Surg., 2010
 • Pancreatic endocrine tumors, Eur. Surg., 2010
 • Age as a important factor in the incidence of complications following pancreatoduodenectomy, HPB, 2010
 • Have tumour size an influence on postoperative complications after pancreatoduodenectomy?, HPB, 2010
 • Usefulness of indicating the value of the amylase in the drain after operations of the pancreas, HPB, 2010
 • Evaluation of the lipase, C-reactive protein and leukocytes serum levels according to the pancreatic reconstruction after pancreatoduodenectomy, HPB, 2010
 • Podstawy chirurgii. Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej, red.: J. Schmidt, J. Kużdżał, Z. Gruca, M. Krawczyk, P. Lampe, J.A. Polański, Kraków 2010
 • Pooperacyjne wodobrzusze jako odczyn na płukanie jamy otrzewnej roztworem octeniseptu, Pol. Przegl. Chir., 2015