RPSL.08.03.02-24-00G2/19

BIODENT PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA S.C. ANNA SOBIERAJ, LUCJAN SOBIERAJ w okresie od 1 lutego 2020r. do 31 marca 2023r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata. 2014 – 2020.

nr RPSL.08.03.02-24-00G2/19 pn. „Zdrowie na 50+ Rehabilitacja mieszkańców subregionu centralnego woj. śląskiego z chorobami zapalnymi układu kostno-stawowego i mięśniowego wspierająca aktywność zawodową.”

Cel głównym projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej osób po 50 roku życia z Subregionu Centralnego woj. śl. głównie z miast Siemianowic Śląskich i Katowic – aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia z zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego dzięki kompleksowej rehabilitacji. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach z zakresu doradztwa prozdrowotnego, psychologicznego i dietetycznego. W projekcie przewidziano również szkolenia dla kadry medycznej.

Planowane efekty:

Kompleksowa rehabilitacja uczestników, działania edukacyjne mające na celu usprawnienie procesu powrotu do pracy poprzez umożliwienie uczestnikom zrozumienia jego choroby oraz procesu leczenia, wzrost kwalifikacji kadry medycznej.

Wartość projektu: 1 021 124,00 zł.

Dofinansowanie ze środków UE: 867 955,40 zł.