Endodoncja – leczenie kanałowe


Stomatologia endodontyczna zajmuje się leczeniem kanałowym zębów, których „środek” (czyli miazga) jest nieodwracalnie zniszczony. Można również leczyć tą metodą choroby okołowierzchołkowe zębów (ropień, przetoka, torbiele).

Stosujemy najnowocześniejsze metody endodontyczne, dzięki czemu możemy uratować nawet te zęby, które jeszcze kilka lat temu trzeba byłoby usunąć.

Leczenie kanałowe polega na usunięciu martwych tkanek z kanału, dokładnym wyczyszczeniu i odkażeniu go, a następnie założeniu szczelnego wypełnienia. Wymaga ono od lekarza niezwykłej precyzji i dużego doświadczenia, ponieważ pojedyncze kanały zębowe mają średnicę porównywalną do średnicy ludzkiego włosa (poniżej 1 mm). W dodatku, tak jak ludzkie włosy, niekoniecznie są proste…

Lekarze wykonujący usługę