Protetyka stomatologiczna


  • korony i mosty porcelanowe
  • korony i mosty porcelanowe na metalu
  • protezy akrylowe
  • protezy nylonowe
  • protezy szkieletowe
  • uzupełnienia protetyczne kombinowane
  • uzupełnienia protetyczne bezklamrowe

Dzisiejsza protetyka stomatologiczna pozwala odzyskać piękny uśmiech i cieszyć się komfortem nawet pacjentom ze znacznymi brakami uzębienia. Oferujemy szeroki zakres nowoczesnych uzupełnień protetycznych, zapewniając komfort ich użytkowania. Słuchamy uważnie naszych Pacjentów – w czasie konsultacji poznajemy Państwa oczekiwania i styl życia. Na tej podstawie oraz na podstawie przeprowadzonego badania proponujemy odpowiednie uzupełnienie protetyczne.

Często możliwych jest kilka wariantów odtworzenia funkcji zgryzu i wyglądu. To Państwo wybierają wówczas najodpowiedniejszą dla siebie metodę. Nie muszą przy tym obawiać się Państwo o koszty leczenia. Przed jego rozpoczęciem przedstawiamy dokładny kosztorys.