Stomatologia


Piękny, równy i biały uśmiech jest marzeniem większości z nas. Stomatolodzy z Poradni Biodent w Siemianowicach Śląskich pomogą Państwu urzeczywistnić to marzenie. Przede wszystkim jednak zadbają o Państwa zdrowie.

Dbamy o to, by jak najdłużej mogli Państwo zachować własne, zdrowe zęby. Nieleczone zęby i choroby przyzębia są nie tylko źródłem bólu w jamie ustnej czy nieprzyjemnego zapachu, ale mogą także przyczynić się do ogólnego stanu zapalnego organizmu, chorób serca, nerek, trzustki, płuc, stawów, a nawet – nasilać objawy alergii.

Przyjmujemy pacjentów w każdym wieku i dbamy, by wizyta w poradni nie kojarzyła się z bólem i stresem. Każdy pacjent jest dla nas przede wszystkim człowiekiem, a nie kolejnym przypadkiem medycznym. Oferujemy usługi z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, stomatologii protetycznej i stomatologii estetycznej. Szczególną wagę przywiązujemy do profilaktyki – przeglądów stomatologicznych i higienizacji jamy ustnej.

Zapraszamy do zapoznania się z usługami specjalistycznymi z zakresu stomatologii, świadczonymi w Poradni Biodent w Siemianowicach Śląskich.

Prosimy wybrać z menu interesującą Państwa dziedzinę.

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

BIODENT Przychodnia Specjalistyczna s.c. Anna Soieraj, Lucjan Sobieraj,

Siemianowice Śl., ul. Wróblewskiego 67

 

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące

/typ aparatu rtg/ IRIX TROPHY 70 uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni/typ B

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach, ul.Raciborska39/NS/HR/432-348/237/108/08 data wydania 16.05.2008 r. oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych/radiologii zabiegowej* /organ wydający, nr decyzji, data wydania/Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach, ul.Raciborska39/NS/HR/432-348/237/108/08 data wydania 16.05.2008 r.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii A/B* narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dozometrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii*.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.W dniu marzec 2003 r 0R/442/235/2003 przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu IRIX TRPHY 70, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe. Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska są nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.