Dziecko u lekarza

Pragniemy, by wizyta Państwa dziecka przebiegała w komfortowych warunkach, z zapewnieniem całkowitego bezpieczeństwa małego pacjenta i z poszanowaniem praw rodziców. Prosimy, by zapoznali się Państwo z zasadami, które pozwalają nam zrealizować ten cel.

Dokumentem identyfikującym tożsamość dziecka jest legitymacja szkolna lub inny dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport). Potwierdzenie tożsamości dziecka jest konieczne w celu udzielenia świadczenia medycznego. 

 

Dziecko poniżej 16 roku życia

Jedynymi osobami, które mogą podejmować decyzje o leczeniu dziecka (wykonywanych zabiegach, podawanych lekach) są przedstawiciele ustawowi, czyli najczęściej rodzice. Z tego względu prosimy, by dziecko przychodziło na wizyty w towarzystwie jednego lub obojga rodziców. Inni opiekunowie, np. babcia czy niania nie mogą podpisać zgody na wykonanie zabiegu, nawet jeśli przyjdą z upoważnieniem podpisanym przez rodziców dziecka. Zgoda rodziców jest niezbędna, by lekarz mógł rozpocząć leczenie.

Przedstawicielom ustawowym dziecka przysługuje prawo do informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz prawo dostępu do dokumentacji medycznej. Mogą Państwo również upoważnić do tego dowolną osobę, np. babcię czy ciocię małego pacjenta. Prosimy pamiętać, że musi to być upoważnienie do konkretnej czynności (np. do udostępnienia dokumentacji medycznej w formie kserokopii). W ten sposób wszyscy mamy pewność, że właściwie chronimy prawo do prywatności Państwa dziecka i jego dane osobowe.

Podczas badania pacjenta małoletniego w gabinecie może przebywać przedstawiciel ustawowy (np. rodzic) lub opiekun faktyczny (np. babcia).

 

Dziecko, które ukończyło 16 rok życia, ale nie ukończyło 18 roku życia

W przypadku pacjenta, który ukończył 16 rok życia, ale nie ukończył 18 roku życia, zgodę na zabiegi wyrażają zarówno przedstawiciele ustawowi, jak i samo dziecko.

Decyzja o tym, kogo upoważnić do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia lub dostępu do dokumentacji medycznej, również podejmowana jest wspólnie – na oświadczeniach składają podpisy tak rodzice, jak i dziecko.

Dziecko współdecyduje także o obecności rodziców lub opiekunów w gabinecie podczas badania lekarskiego.