Praca

Nasi współpracownicy są największym kapitałem. Jeśli chcieliby Państwo stać się częścią zespołu Przychodni Specjalistycznej Biodent, prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych.

Aktualnie szukamy kandydatów na stanowisko:

REJESTRATORKA MEDYCZNA

Opis stanowiska:

 • przyjmowanie zgłoszeń pacjentów i ustalanie terminów świadczenia usług w placówce medycznej,
 • przyjmowanie materiałów do badań, opisywanie ich i kierowanie do właściwych laboratoriów oraz wydawanie wyników badań,
 • prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji zdrowotnej pacjentów w różnych układach klasyfikacyjnych,
 • prowadzenie rozliczeń i kalkulacji finansowych wykonanych usług, wystawianie faktur i zaświadczeń,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych i finansowych,
 • przekazywanie informacji o usługach zdrowotnych oraz warunkach formalnych i finansowych ich świadczenia w danej placówce służby zdrowia, a także w innych placówkach specjalistycznych,
 • kierowanie pacjentów i przekazywanie ich dokumentów zdrowotnych do właściwych laboratoriów i gabinetów specjalistycznych,
 • współpraca z personelem medycznym w zakresie przepływu informacji i udostępniania dokumentacji w celu sprawnej obsługi pacjentów,
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.

Wymagania:

 • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 • sumienność,
 • punktualność,
 • komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia – współpraca w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwości rozwoju,
 • współpracę w przyjaznym zespole.

+

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych uprzejmie prosimy, by dokumenty aplikacyjne, jak również całą korespondencję dotyczącą zatrudnienia kierować na adres mailowy: praca@biodent.biz Dokumenty aplikacyjne, przesłane na inny niż podany wyżej adres, będą natychmiast usuwane.

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji, uprzejmie prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli.

+

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych wskazanych przeze mnie w aplikacji w zakresie szerszym niż stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy dla potrzeb niniejszej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Biodent Przychodnię Specjalistyczną spółkę cywilną Anna Sobieraj Lucjan Sobieraj z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Wróblewskiego 67, która jest jednocześnie administratorem moich danych osobowych (dalej: „administrator”). Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Wiem, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o wycofaniu zgody mogę złożyć, kontaktując się z administratorem danych mailowo (praca@biodent.biz).

Administrator poinformował mnie, że:

 • dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat,
 • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mi także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).”

+

Dane kontaktowe administratora danych osobowych

Biodent Przychodnia Specjalistyczna S.C. Anna Sobieraj Lucjan Sobieraj
Wróblewskiego 67
41-106 Siemianowice Śląskie
tel.: 32 764 76 76
tel./fax: 32 229 01 40
praca@biodent.biz