RPSL.08.03.02-24-00G3/19

BIODENT PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA S.C. ANNA SOBIERAJ, LUCJAN SOBIERAJ w okresie od 1 lutego 2020r. do 31 marca 2023r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.

nr RPSL.08.03.02-24-00G3/19 pn. „Wypracuj zdrowie. Rehabilitacja mieszkańców subregionu centralnego woj. śląskiego z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego wspierająca aktywność zawodową.”

Cel głównym projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej, mieszkańców po 50 roku życia z Subregionu Centralnego woj. śl. głównie Siemianowic Śląskich i Katowic – aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia z przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach z zakresu doradztwa prozdrowotnego, psychologicznego i dietetycznego. W projekcie przewidziano również szkolenia dla kadry medycznej.

Planowane efekty:

Kompleksowa rehabilitacja uczestników, działania edukacyjne mające na celu usprawnienie procesu powrotu do pracy poprzez umożliwienie uczestnikom zrozumienia jego choroby oraz procesu leczenia, wzrost kwalifikacji kadry medycznej.

Wartość projektu: 2 075 856,96 zł.

Dofinansowanie ze środków UE: 1 764 478,41 zł.

Skip to content